Praktijk voor zangles en stemcoaching

Algemene voorwaarden

De volgende zaken staan vaak in algemene voorwaarden:

  • offerte: vrijblijvend of niet? aanvaardingstermijn;
  • transport: wie betaalt het transport, de verzekering, invoerrechten?
  • levertijd: voorwaarden bij overmacht;
  • betaling: betalingstermijn, incassokosten, rente;
  • eigendomsvoorbehoud: eigendom gaat pas over na betaling;
  • garantie en de voorwaarden hierbij;
  • afwikkeling van geschillen: rechter of arbitrage;
  • aansprakelijkheid: beperking, hoogte schadevergoeding.
Back to Top